Akran zorbalığı, saldırgan davranışın bir alt türü olarak kabul edilmektedir. Bilinçli ve kasıtlı olarak zarar verme amacıyla gerçekleştirilen bu davranışlar, mağdurları üzerinde hem kısa hem de uzun vadede olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu kampanya, akran zorbalığına dikkat çekerek toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Dan Olweus (1931-2020), akran zorbalığı ile ilgili ilk sistematik ve bilimsel çalışmaları gerçekleştiren araştırmacıdır.

Olweus, 1970’lerde akran zorbalığının görülme sıklığını, türlerini ve nedenlerini inceleyen çalışmalara başlamış ve 1973’te bu alandaki ilk bilimsel yayın olarak kabul edilen ‘Aggression in the Schools: Bullies and Whipping Boys’ isimli
kitabını yayınlamıştır. 1983’te Norveç Eğitim Bakanlığı akran zorbalığına karşı ulusal bir
seferberlik başlatmış ve bu bağlamda Olweus, ‘Olweus Zorbalığı Önleyici Müdahale Programı’nı (Olweus Bullying Prevention Program) geliştirerek okullarda uygulamış ve sonraki
önleyici müdahale çalışmalarına ışık tutmuştur.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Dan Olweus'un çalışmalarından ilham alarak bu kampanyayı hayata geçirdi. Akran zorbalığı davranışının üç temel özelliği, yani bilinçli ve kasıtlı olarak zarar verme, davranışın tekrarlanması ve güç dengesizliği, kampanyanın temel dayanakları arasında bulunuyor.

Bu kampanya ile amaçlanan, akran zorbalığına karşı daha fazla farkındalık oluşturarak toplumun bu sorunla mücadelesine katkıda bulunmak. Okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler, akran zorbalığını tanımak ve önlemek için gereken bilgi ve araçlara erişim sağlayarak bu sorunla daha etkili bir şekilde mücadele edebilecekler.

Eğitim Bakanlığı, bu kampanyayla toplumun desteğini alarak okullarda daha güvenli ve sağlıklı bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedefliyor. Akran zorbalığının azaltılması ve önlenmesi, çocukların daha mutlu ve başarılı bir okul deneyimi yaşamalarına yardımcı olacaktır.