Borsa ile ilgilenenler dikkat.. Yasak geldi Borsa ile ilgilenenler dikkat.. Yasak geldi
Türk Hava Yolları (THYAO), son mali çeyrekte beklentilerin ötesinde bir performans sergileyerek 4Ç23'te 3.233 milyon ABD doları net kâr açıkladı.

Bu rakam, piyasa beklentisinin ve analistlerin tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Şirket, özellikle vergi gelirlerinde beklenenden daha yüksek bir artış elde etmesiyle net kârını büyük ölçüde artırdı. Ancak, enflasyon muhasebesi hesaplamaları dikkate alındığında, net kârın 127 milyon ABD doları olduğu görülüyor, ki bu da beklentilerin altında kaldı.

Ak Yatırım'ın raporunda THY'nin 2024 beklentileri hakkında ise şirket, pandemi nedeniyle öngörülerini paylaşmayı durdurduğu için resmi bir öngörü sunmadı. Ancak, filo büyüklüğündeki artış ve borç pozisyonundaki iyileşme gibi faktörler, şirketin gelecek için olumlu bir tablo çizdiğini gösteriyor.

Raporda yer alan tespitler şu şekilde:

4Ç23'te THY'nin operasyonel performansı da dikkat çekiciydi. Hem iç hatlarda hem de dış hatlarda kapasite ve yolcu sayısında artışlar yaşandı. Ancak, Orta Doğu'da AKK'da bir daralma gözlendi. Doluluk oranları ise operasyonlardaki zorluklar nedeniyle geriledi.

Mali sonuçlara göre, net satışlardaki artış özellikle uluslararası yolcu gelirlerinden kaynaklandı. Ancak, kargo gelirlerinde bir daralma yaşandı. Birim gelirler genel olarak düşüş gösterirken, birim giderlerde artışlar yaşandı, özellikle personel giderlerinde belirgin bir artış görüldü.

THY'nin finansal göstergelerine bakıldığında, net borç pozisyonunun arttığı ancak işletme sermayesi ihtiyacının azaldığı görülüyor. Ancak, net nakit rezervlerinin azaldığı ve nakit yaktığı dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, THY'nin mali performansı karışık bir tablo çiziyor. Beklenenin üzerinde net kâr açıklaması olumlu karşılanırken, operasyonel zorluklar ve artan maliyetler dikkat çekiyor. Şirketin gelecek döneme ilişkin performansı ve stratejileri yakından izlenmeye devam edilecek.