Tarım arazilerinin aktif kullanımı desteklenecek Tarım arazilerinin aktif kullanımı desteklenecek

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, en az 2 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olmanın yanı sıra gerekli sağlık şartlarını taşımak ve geçmiş 5 yıl içinde sürücü belgesinin geri alınmamış olması gerekiyor.

Ayrıca, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak başarılı olunması ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen A1 sınıfı sertifikasının sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde, A1 sınıfı sürücü belgesi ile Türkiye sınırları içerisinde ticari faaliyetler dışında kullanılan motosikletler de sürülebilecek.

Bu yönetmelik ile ilgili olarak, sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kodların ekleneceği ve bu kişilerin istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarının sürücü belgesine işletilebileceği belirtildi. Ancak, belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi veya sürücü belgesinin geri alınması durumunda, yetkinin otomatik olarak iptal edileceği ifade edildi.

Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.