Dağlar Kızı Reyhan aslında kim? Öyle ki adına film bile yapıldı! İşte Azeri türkünün acıklı hikâyesi Dağlar Kızı Reyhan aslında kim? Öyle ki adına film bile yapıldı! İşte Azeri türkünün acıklı hikâyesi
Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Ramazanı uğurlamaya sayılı günler kala, bayramı karşılayacak vatandaşlar bayram namazına dair detayları sorgulamaya başladı. Bayram namazına dair merak edilen detaylardan biri ise bayram namazında kaç tekbir getirildiği oldu. Peki, Bayram namazında kaç tekbir vardır? Tekbir bayram namazında kaç defa getirilir, İmam Fatiha Ve Zammı Sûreyi içinden mi okunur?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak. Bayram namazının cemaatle kılınması şart olmayıp, bireysel olarak da kılınabilir, ancak camide cemaatle kılınması daha faziletlidir. Bayram namazı iki rek'attir. Bayram namazı için ezan ve ikamet yapılmaz. Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, her rek'atında ilave olarak fazla tekbirler getirilmesidir. Peki, Bayram namazında kaç tekbir vardır? Tekbir bayram namazında kaç defa getirilir?

Bayram namazında kaç tekbir vardır?

İlave tekbirlere "zevaid tekbirleri" denir. Hanefi mezhebine göre zevaid tekbirleri vaciptir ve her rek'atte üçer defa getirilir. Zevaid tekbirleri birinci rek'atte kıraatten önce, ikinci rek'atta ise kıraatten sonra alınır. Birinci rek'atte iftitah tekbirinden sonra "Subhaneke" okunmasının ardından zevaid tekbirlerine geçilir.

İmamın tekbiri diğer tekbirlerde olduğu gibi sesli, cemaatin tekbirleri ise alçak sesle olur. 'Allahuekber' denilerek eller kaldırılır ve yanlara salınır, üç kere "subhanellah" diyecek kadar bir süre beklendikten sonra yeniden aynı şekilde iki tekbir daha alınır. Birinci rek'attaki zevaid tekbirlerinin üçüncüsünden sonra eller bağlanır ve imam sesli olarak kıraate başlar. Rüku ve secdeden sonra ikinci rek'ate kalkılır. İkinci rek'atta imam, Fatiha ve arkasından bir sure okuduktan sonra birinci rek'atte olduğu gibi üç zevaid tekbirleri alınır.

Şafii mezhebine göre ise ihram tekbiri getirildikten sonra Veccehtu okunup hemen ardından zevaid tekbirlerine geçilerek 7 tekbir getirilir. Her tekbir getirilişinde, eller omuzların hizasına kadar kaldırıldıktan sonra bağlanır. Her iki tekbir arasında, "Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vellahü ekber" tesbihatı okunur. Zevaid tekbirlerinden imam sesli olarak kıraate başlar. Rükû ve secdeden sonra ikinci rek'ate kalkılır. İkinci rekâte kalkıldıktan sonra, önce 5 tekbir getirilir. Birinci rekâtte olduğu gibi tekbirler getirilirken eller kaldırılır ve bağlanır ve her iki tekbir arasında birinci rek'atte olduğu gibi yukarıdaki tesbihat okunur. İkinci rek'atte zevaid tekbirlerinden sonra imam kıraate geçer. Her iki rek'ate de imam kıraati sesli okur.