Adalet Bakanlığı son dönemde ceza ve hukuk sisteminin etkinliğini arttırmak, adil, güven veren ve etkin bir adalet sistemini sağlamak için çeşitli uygulamalar üzerinden çalışmalarını arttırdı. Yapmaya hazırlandığı çalışmalar arasında infaz sisteminde 'cezasızlık algısına' yol açan konular, Maktu denetimli serbestlik uygulamasından nispi oranlı denetimli serbestlik uygulamasına geçiş gibi konular yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni düzenlemeler arasında adli ceza ödemelerindeki rakamların arttırılması ve sosyal ile akran arabuluculuğunun uygulanması oldukça dikkat çekiyor.

Adalet Bakanlığı hukuk sisteminin aktifliğini arttırmak adına birçok yenilik için harekete geçti. Birçok konu kapsamında çalışmalarını sürdüren Bakanlık adli para cezaları ve ön ödeme gibi müesseselere ilişkin normlarda yer alan parasal miktarları artırma kararı aldığını duyurdu. Bununla beraber;

Adalet Bakanlığı yukarıda maddelenen kapsamların dışında Yargı sisteminde önemli bir yeri olan arabuluculuk sisteminin de hem kapsamını hem de aktiflik alanını genişletme kararı aldı. Yapılan değişikliklerde sistemin mevzuatı Bakanlık tarafından yeniden düzenlenecek, mahkeme temelli aile ara buluculuğu müessesesi ve akran ile sosyal arabuluculuk sistemlerini uygulamaya alacak. Arabulucuk sistemi ile vatandaşlara uzlaşmanın önemi ve farkındalığı aktarılacak.