Türkiye’nin en kaliteli doğal fıstık çamı ormanı taş ocağı için katledilecek

Eşsiz doğal güzelliklere sahip sit alanlarına, ormanlık bölgelere ve tarım arazilerinde çevreye büyük zarar veren taş ocaklarına izin veren süreçler durmuyor. Bergama’da 35 hektarlık alanda faaliyet gösteren granit ocağının 189 hektarlık alana yayılması için gerekli ÇED süreci başlatıldı. Söz konusu genişleme ile eşsiz güzelliğe sahip Kozak Yaylası’nda Türkiye’nin en kaliteli doğal fıstık çamı ormanı maden ve taş ocağının tehdidi altına girdi. Aşağıcuma ve Hacıhamzalar mahallelerindeki granit ocağının 2011 yılında ÇED iznine bile gerek duymadan kurulduğu belirtildi.

İmar planlarında vasıflı tarım alanı

Söz konusu taş ocağının faaliyet göstereceği bölgenin tamamının 1/100.000 binlik imar planlarında vasıflı tarım alanı olarak görüldüğü ortaya çıktı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre ise ruhsat sahası içerisinde tarla ve  fıstıklık vasıflı alanların yer aldığı da belirlendi. Faaliyet alanı 6 kattan daha fazla genişleyecek olan taş ocağının Hacıhamzalar Mahallesi’ne 792 metre Aşağıcuma Mahallesi’ne ise sadece  615 metre uzaklıkta olması da dikkat çekti.

Toplam alan 250 hektarı geçecek

Proje kapsamında 8100 ton olan kapasite 110.000 tona çıkarılacak. Ruhsat sahasının yanında 3 adet tamamının toplamı 23,12 hektar olacak olan malzeme(ürün) stok sahaları, 2 adet tamamının toplamı 24,43 hektar olacak olan atık madde stok alanları ve 1 adet 13,42 hektarlık alana sahip olacak olan bitkisel toprak depolama alanı da kurulacak. Tüm bu faaliyetlerle birlikte toplam alan 250 hektarı geçecek. ÇED onayı alması durumunda granit ocağının faaliyet alanı 6 kat genişleyecek

Antik çağlardan beri gözde

Kozak (Pindasos),  Antik Çağın Kaikos Irmağı (Bakırçay) Havzası’nın tacı olarak kabul ediliyor.

Kentin yanı başında yükselen Kozak Yaylası, sadece Bergama’nın içinde bulunduğu bölgenin değil, ülkemizin ve hatta dünyanın oksijen deposu olarak biliniyor. Kozak Yaylası aynı zamanda yer altı kaynakları açısından da oldukça zengin.

Öte yandan Kozak Yaylası, sahip olduğu fıstık çamı ekim alanları nedeni ile toplam 17 köyden oluşan, yaklaşık on bin nüfuslu özel bir ekolojik havzadır. Havza, kendine özgü iklim, toprak ve su yapısına sahip bölge. Ekolojik zenginliğiyle, üzerinde yaşayan insanlara çok önemli bir yaşam alanı sunuyor. Kozak Yaylası ekonomik yönden ise altın madenlerinden daha çok gelir sağlayan, Dünya’nın başta gelen ve Türkiye’nin tek doğal fıstık çamı ormanlarını içinde barındırıyor. (egeligazete)

- Haber Aydın, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.haberaydin.com/haber/5036196/turkiyenin-en-kaliteli-dogal-fistik-cami-ormani-tas-ocagi-icin-katledilecek